Wiadomość została wysłana

FIRMA

MISJA

Naszą misją jest kompleksowe zarządzanie projektami inwestycyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, systemów automatyki i sterowania, ochrony środowiska oraz zadań wielobranżowych w oparciu o najnowsze technologie i rozwiązania zapewniające naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa oraz najwyższy standard.

Prezes Zarządu
Scrolluj dalej

KIM JESTEŚMY ?

Nasza firma świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania, kompleksowego wykonawstwa instalacji elektrycznych, teletechnicznych, systemów automatyki i sterowania, ochrony środowiska, infrastruktury drogowej oraz serwisu. Firma zarządza również projektami w zakresie realizacji zadań wielobranżowych.

Specjalizujemy się w obsłudze dużych inwestycji w obszarze energetyki (wytwórczej i dystrybucyjnej), przemysłu, ochrony środowiska oraz infrastruktury drogowej. Wykonujemy również prace modernizacyjne, remontowe i konserwacyjne, a także obsługę eksploatacyjną i serwisową instalacji elektrycznych, AKPiA i teletechnicznych.

Spośród najlepszych w branży wyróżniają nas entuzjazm i energia w działaniu. Każde powierzone nam zadanie traktujemy jak wyzwanie, któremu staramy się sprostać, a wyznacznikami osiągnięcia tego celu są dla nas wysoka jakość usług, terminowość oraz przede wszystkim pełna satysfakcja klienta.

Scrolluj dalej

DOŚWIADCZENIE

Pełni energii i entuzjazmu od 1990 roku systematycznie rozwijamy katalog świadczonych usług oraz potencjał kadrowy i techniczny. Udało nam się zdobyć przy tym szerokie doświadczenie, ugruntowaną pozycję na rynku, a także zbudować trwałe oraz długofalowe relacje z klientami i dostawcami.

W styczniu 2015 roku otworzyliśmy we Wrocławiu drugi oddział, w którym rozwija się dziewięć działów firmy, natomiast od 2019 roku posiadamy biuro w Katowicach, gdzie zlokalizowany jest zespół Elemont econstruction specjalizujący się w instalacjach ochrony środowiska.

Naszą kadrę i proces zarządzania firmą wspieramy zintegrowanym oprogramowaniem klasy ERP (Enterprise Resource Planning) i technologią 3D. Zawsze stawiamy na najlepsze rozwiązania technologiczne.

Dzięki ogromnemu know-how i eksperckiej wiedzy z wielu gałęzi przemysłu nasi inżynierowie zaprojektują, a także wdrożą innowacyjne rozwiązania również z zakresu automatyki oraz sterowania. Naszą siłę i przewagę nad konkurencją budujemy na profesjonalizmie, kwalifikacjach i doświadczeniu kadry kierowniczej oraz wspólnie wyznawanych wartościach - uczciwości, szacunku i pracy zespołowej.

Scrolluj dalej

LICZBY, KTÓRE ZA
NAMI STOJĄ

29
Lat doświadczenia
130
Osób kadry inżynierskiej
230
Pracowników budowlanych
1000
Zadowolonych klientów
7500
MW mocy
Scrolluj dalej

NAGRODY

Budujemy relacje w oparciu o przekonanie, że nasz sukces to jednocześnie sukces naszych klientów, pracowników, społeczności lokalnej i dostawców. Dlatego czujemy pełną odpowiedzialność za wpływ naszych działań na otaczającą rzeczywistość.

W roku 2019 uzyskaliśmy 3 szczególne dla nas wyróżnienia, ponieważ podstawą do ich przyznania jest wzorowa kondycja finansowa firmy i dobre relacje biznesowe.

DIAMENTY FORBESA to ranking przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach najskuteczniej zwiększyły swoją wartość jednocześnie dbając o wysoką wiarygodność płatniczą i brak negatywnych zdarzeń prawnych.

Scrolluj dalej

GAZELE BIZNESU, tytuł przyznawany przez Puls Biznesu to znak rozpoznawczy dobrze zarządzanych, uczciwych i cieszących się dobrą kondycją finansową firm.

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii Załoga - Wspólny Sukces przyznawany przez Opolską Izbę Gospodarczą, podkreśla te cechy przedsiębiorstw, jakie dla firmy Elemont są fundamentem funkcjonowania: profesjonalna kadra inżynierska i kierownicza, uczciwość, szacunek oraz praca zespołowa.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2018 to wyróżnienie wystawiane na podstawie danych Bisnode Polska. Elemont otrzymuje je rokroczne jako firma o wysokiej ocenie stabilności finansowej.

CERTYFIKATY

Wierzymy, że lepiej funkcjonujący biznes to lepiej funkcjonująca rzeczywistość wokół nas. Z tego też względu w marcu 2014 roku podjęliśmy strategiczną decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP wg norm ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS 18001

Ponadto wspieramy naszych klientów w podejmowaniu wyzwań dla sektora energetycznego nakierowanych na zmniejszenie wpływu sektora na środowisko naturalne, zapewnienie jak najniższych kosztów wytworzenia i dostarczenia energii do odbiorcy oraz zwiększenia wydajności sieci.

Scrolluj dalej
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

ZAUFALI NAM

Scrolluj dalej
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
ATLAS WARD POLSKA Sp. z o.o.
LG Chem Poland Sp. z o.o
3M Poland Sp. z o.o.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Takeda Polska Sp. z o.o.
TAURON Polska Energia S.A.
Procter and Gamble DS Polska Sp. z o.o.
GE Power Sp. z o.o.
EDF Polska S.A.
Zott Polska Sp. z o.o.
AKSYS Polska Sp. z o.o.
Kronospan OSB Sp. z o.o.
Polimex-Mostostal S.A.
BASF Polska Sp.z o.o.
Mostostal Warszawa S.A.
Uniwersytet Opolski
PCC Rokita S.A.
Lincoln Electric Bester Sp. z o.o.
Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

Projekty, w które jesteśmy zaangażowani są realizowane w oparciu o najnowsze technologie.
Przy ich tworzeniu stosujemy urządzenia renomowanych firm

PROJEKTOWANIE

Projekty przetargowe

Projekty ofertowe

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Projekty powykonawcze

Dokumentacja w technologii 2D/3D/BIM

Scrolluj dalej

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Stacje elektroenergetyczne WN/SN i SN/nN

Stacje transformatorowe i rozdzielnice SN,nN

Rozdzielnice główne nN, podrozdzielnie i mosty szynowe

Wewnętrzne linie zasilające

Instalacje oświeleniowe i gnazd wtykowych

Scrolluj dalej

Instalacje siłowe, szynoprzewody

Instalacje uziemiające i odgromowe

Iluminacje budynków i oświetlenie zewnętrzne placów

Prace kontrolno-pomiarowe

SYSTEMY
TELETECHNICZNE

Monitoring i telewizja przemysłowa CCTV

Instalacje telewizyjne TV i RTV

Okablowanie strukturalne LAN

System oddymiania

System alarmu pożaru

Scrolluj dalej

Dozorowy system ostrzegania

System kontroli dostępu

Instalacje przeciwwłamaniowe

Prace kontrolno-pomiarowe

SYSTEMY
AUTOMATYKI I
STEROWANIA

Systemy SCADA

Sterowniki PLC

Sieci komunikacyjne

Wyspy I/O

Scrolluj dalej

Czujniki i pomiary

System zarządzania budynkiem BMS

Systemy MES

Systemy recepturowe

ZARZĄDZANIE
PROJEKTAMI

Realizacje zadań wielobranżowych

Scrolluj dalej

OCHRONA
ŚRODOWISKA

Instalacje oczyszczania spalin (odazotowanie,odsiarczanie,odpylanie)

Technologie ochrony środowiska dla energetyki komunalnej i przemysłowej

Rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną

Scrolluj dalej

INFRASTRUKTURA
DROGOWA I SERWIS

Realizacja inwestycji drogowych w zakresie robót elektrycznych i wdrożenie organizacji ruchu drogowego

Budowa, eksploatacja, serwis oświetlenia przemysłowego, drogowego, iluminacji obiektów architektonicznych,placów, mostów oraz parków

Scrolluj dalej

Budowa, eksploatacja, serwis urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych

NASZE
REALIZACJE

ENERGETYKA
PRZEMYSŁ
OCHRONA
ŚRODOWISKA

REALIZACJE
ENERGETYKA

BUDOWA BLOKÓW NR 5 I 6 W ELEKTROWNI OPOLE
Inwestor: PGE GiEK S.A.
Zamawiający: ALSTOM Power Sp. z o.o., POLIMEX Mostostal Sp. z o.o., MOSTOSTAL Warszawa Sp. z o.o.
ZAKRES PRAC:

 • Wykonanie infrastruktury elektrycznej oraz teletechnicznej na potrzeby placu budowy
 • Serwis i obsługa placu budowy oraz sprawowanie funkcji głównego energetyka dla bloków 5 i 6
 • Kompleksowa realizacja układu zasilania IOS 1-4
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Projekt infrastruktury zasilania placu budowy bloków 5 i 6
 • Inwentaryzacja oraz przekładki kabli w rejonie nawęglania i odpopielania
 • Projekt wykonawczy części elektrycznej układu nawęglania
 • Wykonanie instalacji ogólnych we wszystkich obiektach
 • Dostawa rozdzielnic nN
 • Wykonanie tras kablowych
 • Linie kablowe SN nN
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siłowa
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja IT
 • Projekty wykonawcze
 • BUDOWA KOTŁOWNI SZCZYTOWEJ W EC ŻERAŃ
  Inwestor: PGNiG Termika EC Żerań
  Zamawiający: PeBeKa
  ZAKRES PRAC:

 • Modernizacja RSN
 • Dostawa i montaż stacji transformatorowej, rozdzielnic nN, gospodarka kablowa,
 • Instalacje ogólne,
 • Pomiary,
 • Uruchomienie i udział w rozruchu na budowie kotłowni szczytowo-rezerwowej składająca się z trzech kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym o łącznej mocy 390 MW (3 kotły po 130 MWt)
 • BUDOWA BLOKU 450MW W ELEKTROWNI TURÓW
  Inwestor: PGE GiEK S.A.
  Zamawiający: Budimex S.A. – Tecnicas Reunidas S.A.
  ZAKRES PRAC:

 • Kompletny system oświetlenia wewnętrznego i drogowego
 • PRACE MODERNIZACYJNE W ELEKTROWNI RYBNIK
  Inwestor: EDF Rybnik S.A.
  Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Instalacje elektryczne, AKPiA i teletechniczne
 • Linie kablowe SN i nN
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • System sygnalizacji pożaru
 • System sterowania i wizualizacji
 • Zabezpieczenie ppoż. transformatorów blokowych
 • BUDOWA BLOKU PAROWO-GAZOWEGO W EC GORZÓW
  Inwestor: PGE GiEK S.A.
  Zamawiający: SIEMENS Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Wykonanie tras kablowych
 • Linie kablowe nN
 • Pomiary i rozruchy
 • BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWYCH TYPU GPZ, PZ DLA TAURON DYSTRYBUCJA
  Inwestor: TAURON Dystrybucja S.A
  Zamawiający: TAURON Dystrybucja S.A.
  ZAKRES PRAC:

 • Stacja transformatorowa GPZ w Mietkowie k. Wrocławia Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu zasilania w R-122 w Bielanach Wrocławskich
 • Stacja transformatorowa PZ na terenie ZOO we Wrocławiu
 • Stacja transformatorowa PZ w Rachowie k. Wrocławia
 • Stacja transformatorowa SN wraz z układem zasilającym Elektrownię Wodną w Janowicach
 • EC ŻERAŃ
  Inwestor: PeBeKa S.A.
  Zamawiający: PGNiG TERMIKA
  ZAKRES PRAC:

 • Modernizacja rozdzielnic nn
 • Modernizacja rozdzielnic SN
 • Dostawa, posadowienie i podłączenie rozdzielnic nN
 • Dostawa, posadowienie i montaż transformatorów wraz z obudowami
 • Dostawa, posadowienie i montaż UPS wraz z wpięciem do systemu SAN-DIR
 • Wykonanie instalacji gniazd remontowych
 • Wykonanie instalacji uziemień wewnętrznych
 • Wykonanie instalacji odgromowej
 • Okablowanie całości obiektu
 • Wykonanie instalacji oświetlenia:
 • Podstawowego
 • Awaryjnego wysokiego ryzyka
 • Awaryjnego ewakuacyjnego
 • Zewnętrznego

 • Rozładownie i posadowienie urządzeń:
 • 15 przemienników częstotliwości
 • Szafy systemowej Econtrol
 • UKŁADY AUTOMATYKI, STEROWANIA I OPOMIAROWANIA DLA BLOKÓW 5 I 6 W EL. OPOLE
  Inwestor: PGE GiEK S.A.
  Zamawiający: GE Power Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Wykonanie instalacji AKPiA dla budynku kotłowni bloków nr 5 i 6 w El. Opole
 • Zaprojektowanie, dostawa i instalacja systemu typu Dynamic Machine Management (DMM) składającego się z ~900 pomiarów temperatury
 • Projekt wykonawczy systemu automatyki
 • Dobór, dostawa i montaż: pomiarów lokalnych, czujników i przetworników temperatury, pomiarów ciśnienia i poziomu oraz przetworników prędkości i przepływu
 • Prefabrykacja szaf systemu/IT
 • Prefabrykacja skrzynek pośredniczących
 • Dostawa i instalacja: kabli sterowniczych, kabli zasilających, gniazd 400V, tras kablowych, E-Stopów
 • Prefabrykacja szaf systemu
 • Prefabrykacja skrzynek pośredniczących
 • Uruchomienie
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Szkolenie personelu
 • System sterowania AKPiA dla układu odpopielania odżużlania i sprężonego powietrza dla bloków nr 5 i 6 w E. Opole
 • Projekt wykonawczy systemu automatyki
 • Oprogramowanie systemu PLC (SIEMENS S7-400H)
 • Opracowanie systemu sterowania i wizualizacji
 • Dostawa i uruchomienie 4 stacji SCADA (WinCC)
 • Opracowanie sekwencji sterowania
 • Prefabrykacja szaf systemu
 • Prefabrykacja skrzynek pośredniczących
 • Prace montażowe oraz kontrolno-pomiarowe
 • Uruchomienie, rozruch, optymalizacja
 • Konfiguracja sieci PROFIBUS, MODBUS, Profi-NET
 • Integracja z systemem DCS blok
 • STACJA UZDATNIANIA WODY W ELEKTROWNI OPOLE
  Inwestor: PGE GiEK S.A.
  Zamawiający: PGE GiEK S.A.
  ZAKRES PRAC:

 • Projekt Budowlany i Wykonawczy
 • Rozdzielnica SN 34 polowa
 • Układ EAZ
 • 14 transformatorów mocy
 • Przekształtnikowe układy zasilania
 • Linie kablowe SN i nN
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacje obiektowe (siłowe, technologiczne, AKPiA, oświetlenia i gniazd)
 • System sygnalizacji pożaru
 • System kontroli dostępu i sygnalizacji włamania i napadu
 • Telewizja przemysłowa CCTV
 • Instalacje IT
 • BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN W PGE GIEK S.A.
  Budowa instalacji odsiarczania spalin w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórka budynku rozdzielni elektrycznej.

  Inwestor: ZEDO S.A.
  Zamawiający: Polimex Energetyka
  ZAKRES PRAC:

 • ułożenie kabli SN z rozdzielni OE do transformatorów 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
 • dostawa i montaż transformatorów o mocy 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
 • dostawa i montaż dwusekcyjnej rozdzielni nn BFA 3200A
 • montaż tras kablowych w budynku odsiarczania
 • montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku odsiarczania
 • rozprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych w budynku odsiarczania
 • wykonanie instalacji ogrzewania urządzeń technologicznych oraz rurociągów na estakadzie
 • instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych budynku technologicznego
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych estakady rozbudowa systemu ECONTROL
 • MODERNIZACJA KOTŁOWNI W ELEKTROCIEPŁOWNI PĄTNÓW
  Inwestor: ZE PAK S.A.
  Zamawiający: ZE PAK S.A./ SBB ENERGY S.A.
  ZAKRES PRAC:

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Wykonanie tras kablowych
 • Instalacje oświetlenia
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Pomiary i rozruchy
 • REALIZACJE
  PRZEMYSŁ

  ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA FABRYKI YAGI POLAND FACTORY W ŻAROWIE
  Inwestor: YAGI POLAND FACTORY sp. z o.o.
  Zamawiający: TAKENAKA EUROPE GmbH
  ZAKRES PRAC:

  Roboty elektryczne część biurowo-socjalna:
 • dostawa i montaż rozdzielnicy TSz i TB
 • dostawa i montaż opraw oświetlenia podstawowego wraz z okablowaniem
 • dostawa i montaż opraw oświetlenia awaryjnego wraz z okablowaniem
 • dostawę i montaż tras kablowych
 • dostawa i montaż gniazd wtykowych wraz z okablowaniem
 • dostawę i montaż instalacji odgromowej
 • BUDOWA FABRYKI BATERII DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DLA LG CHEM ETAP 1
  Inwestor: LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Dostawa i montaż tras kablowych
 • Dostawa i montaż kabli
 • Dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych
 • Dostawa i montaż instalacji oświetlenia
 • Dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych
 • Dostawa i montaż instalacji uziemiającej i odgromowej
 • Dostawa i montaż oświetlenia awaryjnego wraz z baterią centralną
 • BUDOWA FABRYKI BATERII DO SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH DLA LG CHEM ETAP 2
  Inwestor: LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Dostawa i montaż tras kablowych
 • Dostawa i montaż kabli
 • Dostawa i montaż rozdzielnic oddziałowych
 • Dostawa i montaż instalacji oświetlenia podstawowego
 • Dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych
 • Dostawa i montaż instalacji uziemiającej i odgromowej
 • Dostawa i montaż instalacji LAN
 • Dostawa i montaż instalacji nagłośnienia
 • ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO BASF W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
  Inwestor: BASF Sp. z o.o.
  Zamawiający: Mostostal Zabrze S.A.
  ZAKRES PRAC:

  Instalacje elektryczne:
 • Zasilanie linii technologicznych
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • CENTRUM KOMPETENCYJNO-ROZWOJOWE BSH ŁÓDŹ
  Inwestor: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Stacja transformatorowa
 • Kompleksowe instalacje elektryczne, obejmujące m.in.:
 • Trasy kablowe
 • WLZ-ty
 • RGnN i rozdzielnice obiektowe
 • System PMS
 • Sieci zewnętrzne
 • Instalacja siłowa 230V/400V
 • Instalacja odgromowa
 • Układ zasilania rezerwowego
 • Pomiary i rozruch
 • System BMS
 • Oprogramowanie systemu PLC
 • Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf systemu wraz z panelami operatorskimi
 • Integracja z centralami wentylacyjnymi
 • Monitoring i sterowanie agregatu chłodu
 • Monitoring i sterowanie węzła cieplnego
 • Sterowanie pracą VAV’ów
 • Sterownia pracą klimakonwektorów
 • Monitoring klimatyzacji precyzyjnej
 • Wykonanie opomiarowania dla pomieszczeń: temperatura, wilgotność, stężenie CO2
 • Dostawa i uruchomienie komponentów magistrali KNX
 • Monitoring liczników mediów poprzez systemem Power Manager
 • Integracja z systemem SSP
 • Dostawa i montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego sterowanego poprzez protokół DALI
 • Konfiguracja sieci ModBus RTU, MP-Bus, KNX, DALI i ModBus IP
 • Montaż okablowania
 • Wykonanie tras kablowych
 • Uruchomienie, rozruch, optymalizacja
 • BUDOWA FABRYK 3M WE WROCŁAWIU
  Inwestor: 3M Polska Sp. z o.o.
  Zamawiający: 3M Polska Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Zakład produkcyjny AD2
 • Zakład produkcyjny IATD2 - FIREBIRD
 • Zakład produkcyjny 3M PSD
 • Zakład produkcyjny 3M AD1
 • 3M Aerospace & Aircraft Maintenance Division (AAMD)
 • 3M Industrial Adhesives and Tapes Division (IATD)
 • Zakład 3M Viscoplast
 • Zakład produkcyjny 3M OH&S
 • BUDOWA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DLA GATES POLSKA
  Inwestor: Gates Polska Sp. z o.o.
  Zamawiający: Kajima Poland Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Prace projektowe
 • Przebudowa sieci w zakresie linii SN oraz kanalizacji IT
 • Modernizacja i rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SN
 • Rozdzielnica SN, dwusekcyjna RGnn 4000A, Transformatory 2500kVA, most kablowy nN
 • Rozdzielnice potrzeb własnych, kompensacja mocy biernej, układy pomiarowe
 • Szynoprzewody dystrybucyjne
 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Przepusty p.poż
 • Rozdzielnice nN
 • Instalacja siły i gniazd wtyczkowych
 • Instalacja oświetleniowa zewnętrznego oraz wewnętrznego typu LED (wraz z systemem czujników obecności, sterowaniem DALI) wraz z oprawami awaryjnymi, kierunkowymi
 • Trasy kablowe
 • Instalacja odgromowa, wyrównawcza i uziemienia
 • Instalacja LAN, system kontroli dostępu, instalacja CCTV, system SSP
 • Badania i pomiary
 • SEMPERTRANS BEŁCHATÓW
  ETAP 1
  Inwestor: Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.
  Zamawiający: Adamietz Sp. z o.o.
  ETAP 2
  Inwestor: Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.
  Zamawiający: Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.

  ZAKRES PRAC:

  ETAP 1:
  Instalacje elektryczne dostawa i montaż:
 • transformatora 2000 kVA 15/0,4 kV Al./Al
 • szynoprzewodu 3200 A Al. pomiędzy transformatorem a rozdz. RGnn
 • rozdz. głównej RGNN
 • rozdzielnic oddziałowych nn
 • baterii kondensatorów 400 kVAr z dławikami 7%
 • centralnej baterii dla budynku 4 i 6a
 • sprzętu BHP
 • Ups-a
 • tras kablowych cynkowanych
 • opraw oświetlenia podstawowego
 • opraw oświetlenia awaryjnego
 • zestawów gniazd remontowych
 • systemu PMS
 • instalacji odgromowej
 • instalacji ekwipotencjalnej
 • instalacji uziemienia
 • Instalacje elektryczne zewnętrzne – demontaż oraz dostawa i montaż:
 • demontaż istniejących linii kablowych ŚN i NN
 • oświetlenia zewnętrznego w technologii LED
 • Wykonanie sieci strukturalnej
 • Wykonanie instalacji SAP
 • ETAP 2
  Okablowanie technologii:
 • Dostawa i montaż tras kablowych
 • Dostawa i ułożenie kabli nn oraz sterowniczych wraz z podłączeniem,
 • Montaż szaf rozdzielczych, szafek krosowych, skrzynek sterowniczych, wyłączników remontowych, kaset sygnalizacyjnych, sygnalizatorów, wyłączników bezpieczeństwa itp.,
 • Pomiary pomontażowe,
 • Dokumentacja powykonawcza,
 • Udział w rozruchach
 • PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ MIKSERÓW W ZAKŁADZIE COLGATE-PALMOLIVE MANUFACTURING
  Inwestor: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o.
  Zamawiający: Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp.z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Prace ogólnobudowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe
 • Wykonanie instalacji tryskaczowych
 • Wykonanie instalacji wody lodowej
 • Wykonanie kanalizacji procesowej podposadzkowej
 • Wykonanie kanalizacji procesowej
 • Wykonanie instalacji wentylacji
 • Wykonanie instalacji elektrycznych
 • Wykonanie instalacji teletechnicznych
 • ROZBUDOWA ZAKŁADU PCC ROKITA W BRZEGU DOLNYM
  Inwestor: PCC Rokita S.A.
  Zamawiający: PCC Rokita S.A.
  ZAKRES PRAC:

 • Rozbudowa bazy magazynowej podchlorynu sodu ? obiekt U26B
 • Instalacje elektryczne i AKPiA:
 • Zasilania agregatu chłodniczego, pomp
 • Wykonanie ogrzewania rurociągu wody
 • Instalacja oświetlenia
 • Instalacja odgromowa i uziemiająca
 • Przebudowy szaf zasilających
 • Trasy kablowe
 • Montaż elementów pomiarowych
 • Przebudowa szafy sterowniczej
 • Doprowadzenie kabli sygnalizacyjnych oraz sprężonego powietrza do napędów zaworów automatycznych
 • Pomiary, testy, uruchomienie instalacji
 • Dokumentacja powykonawcza (w tym EPLAN Electric)
 • Zamiany w systemie PSC7
 • BUDOWA CENTRUM INNOWACJI I SKALOWANIA PROCESÓW W BRZEGU DOLNYM
  BUDOWA CENTRUM INNOWACJI i SKALOWANIA PROCESÓW SKŁADAJĄCA SIĘ Z BUDYNKU LABORATORIUM I HALI SKALOWANIA ORAZ BUDYNKU MAGAZYNU I INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

  Inwestor: PCC Rokita Spółka Akcyjna
  Zamawiający: PCC Rokita Spółka Akcyjna
  ZAKRES PRAC:

 • Przebudowa linii nN i SN pomiędzy budynkami K-1 i F-3
 • Budowa lini kablowej SN i sterowniczej nN pomiędzy budynkami G-7 i F-16
 • Instalacja uziemienia budynku F-16 i F-18
 • Budowa linii kablowej TT
 • Instalacje TT we wnętrzach
 • Oświetlenie uliczne
 • WYKONANIE KOMPLEKSU PRODUKCYJNEGO DLA CTP
  Inwestor: CTP Alpha Poland Sp z o.o.
  Zamawiający: CTP Invest Sp z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Projekt wykonawczy
 • Linie kablowe SN i nN
 • Stacja transformatorowa 15/0,4 [kV] Ps=2500 [kVA]
 • Rozdzielnica główna 0,4 [kV]
 • Rozdzielnice obiektowe 0,4 [kV]
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • Zasilanie instalacji technologicznych
 • Instalacja okablowania strukturalnego
 • BUDOWA FABRYKI TAKEDA PHARMA W ŁYSZKOWICACH
  Inwestor: TAKEDA PHARMA Sp. z o.o.
  Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Wewnętrzne linie zasilające
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacje w pomieszczeniach typu „clean room”
 • Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego
 • Instalacje siły i gniazd wtykowych
 • Instalacje zasilające i okablowanie linii technologicznych
 • Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych
 • Dostawa i montaż systemów bezpieczeństwa „ALARM CZŁOWIEK W KOMORZE”
 • II ETAP ROZBUDOWY ZAKŁADU MUBEA AUTOMOTIVE
  Inwestor: Mubea Automotive Poland Sp. z o.o
  Zamawiający: Mubea Automotive Poland Sp. z o.o
  ZAKRES PRAC:

 • Instalacje elektryczne
 • Instalacje teletechniczne
 • Prace konstrukcyjno-budowlane
 • ROZBUDOWA FABRYKI 3M PSD 6A WE WROCŁAWIU
  Inwestor: 3M Polska Sp. z o.o.
  Zamawiający: M+W Central Europe Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Wykonanie zasilania placu budowy wraz z utrzymywaniem zaplecza i obsługą budowy
 • Przekładka linii średniego napięcia wraz z zapewnieniem działania podstawowych urządzeń podczas wyłączeń zakładu
 • Opracowanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej dla robót objętym pakietem instalacji elektrycznych
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie kompletnych przejść ppoż
 • Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy SN o nowe pole transformatorowe, dostawa i montaż transformatorów 2000kVA szt.2
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia
 • Dostawa i montaż rozdzielnic obiektowych
 • Dostawa i montaż mostów szynowych oraz szynoprzewodów
 • Wykonanie kompletnego okablowania – wlz, instalacja siły oświetlenia i gniazd
 • Wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej LED ( wraz z systemem czujników obecności, natężenia oświetlenia, sterowaniem DALI) z oprawami awaryjnymi oraz ewakuacyjnymi
 • Dostawa i montaż osprzętu instalacji oświetleniowej
 • Dostawa i montaż gniazd i wypustów elektrycznych
 • Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Wykonanie instalacji LAN, kontroli dostępu KD, instalacji CCTV, instalacji SSP
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
 • ROZBUDOWA BUDYNKU NR 3 – FAZA 5B OBIEKTU 3M WE WROCŁAWIU
  Inwestor: 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.
  Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Wykonanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej
 • Wykonanie kanalizacji kablowej oraz kablami SN
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy SN
 • Dostawa i montaż transformatora 2000kVA wraz z połączeniem szynowym pomiędzy rozdzielnicą RGnN In 3200A
 • Dostawa i montaż rozdzielnic i podrozdzielnic nN
 • Dostawa i montaż BK
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie kompletnych przejść p-poż
 • Wykonanie kompletnego okablowania – wlz, instalacja siły oświetlenia, gniazd wtyczkowych oraz okablowanie oświetlenia
 • Wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej LED ( wraz z czujnikami obecności, natężenia oświetlenia, sterowaniem DALI), dostawa oraz montaż centralnej baterii wraz z oprawami awaryjnymi oraz ewakuacyjnymi
 • Dostawa i montaż osprzętu instalacji oświetleniowej
 • Dostawa i montaż gniazd i wypustów elektrycznych
 • Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Rozbudowa sieci zewnętrznych
 • Wykonanie instalacji LAN, kontroli dostępu KD, instalacji CCTV, instalacji SSP
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
 • BUDOWA KONTENEROWEJ STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ W PCC ROKITA S.A.
  Inwestor: PCC Rokita S.A.
  Zamawiający: PCC Rokita S.A.
  ZAKRES PRAC:

 • Modernizacja istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia
 • Wykonanie wykopów oraz przycisków pod drogami na czynnym obiekcie produkcji chemicznej
 • Wykonanie zasilania nowej stacji transformatorowej
 • Dostawa i montaż kompletnej stacji transformatorowej
 • Dostawa i montaż 12 polowej rozdzielnicy SN
 • Dostawa i montaż 2szt transformatorów 2500kVA
 • Wykonanie szczelnych przepustów systemowych przy wejściach do budynków
 • Dostawa i montaż szynoprzewodów 4000A (2kpl)
 • Dostawa i montaż rozdzielnic RG38 (7 polowa), RPWS, R110DC, RS1 oraz tablic licznikowych
 • Wykonanie telemechaniki nowej stacji transformatorowej
 • Wykonanie instalacji SAP (wraz z wpięciem do istniejącego systemu)
 • Wykonanie kompletnych przejść p-poż
 • Wykonanie kompletnej instalacji uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Wykonanie okablowania niskiego napięcia (przepięcie istniejących urządzeń do nowej stacji trafo)
 • Wykonanie okablowania sygnalizacyjne i sterujące
 • Wykonanie okablowania światłowodowe
 • Prace ogólnobudowlane
 • Obsługa geodezyjna
 • Parametryzacja oraz uruchomienie rozdzielnic SN oraz nn
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
 • BUDYNEK FORM PŁYNNYCH W TAKEDA PHARMA ŁYSZKOWICE
  Inwestor: TAKEDA PHARMA Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Wykonanie kompletnego systemu BMS w formule zaprojektuj wybuduj
 • Projekt wykonawczy systemu BMS wraz z HVAC
 • Oprogramowanie systemu PLC
 • Wykonanie systemu sterowania i wizualizacji
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf systemowych
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf zasilająco-sterowniczych central wentylacyjnych
 • Dostawa i montaż urządzeń pomiarowych dla central wentylacyjnych (czujniki temperatury, czujnik wilgotności, siłowniki przepustnic, presostaty, termostaty, falowniki)
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż szaf śluz z autonomicznym sterownikami PLC
 • Prefabrykacja, dostawa i montaż rozdzielnic strefowych
 • Dostawa i montaż urządzeń obiektowych takich jak: czujniki temperatury, czujnik wilgotności, presostaty, termostaty, czujniki różnicy ciśnienia, multisensor pomieszczeniowy
 • Sterowanie pracą VAV’ów
 • Monitoring liczników mediów
 • Montaż okablowania
 • Wykonanie tras kablowych
 • Konfiguracja sieci ProfiNET, Profibus, MP-Bus i ModBus IP
 • Uruchomienie, rozruch, optymalizacja
 • Wykonanie instalacji elektrycznych
 • Dostawa i montaż rozdzielnic
 • Dobudowa dodatkowych pól do istniejących rozdzielnic (na czynnym zakładzie)
 • Oświetlenie podstawowe
 • Oświetlenie awaryjne wraz z centralną baterią
 • Okablowanie
 • Instalacja uziemiająca i odgromowa
 • Trasy kablowe
 • Pomiary elektryczne
 • ROZBUDOWA FABRYKI BASF O KOPERNIK PROJEKT
  Inwestor: BASF Polska Sp. z o.o.
  Zamawiający: W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k.
  ZAKRES PRAC:

 • projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych (RGnN, RnN, okablowanie, oświetlenie, instalacje ogólne, pomiary)
 • kompleksowe wykonanie instalacji teletechnicznych (CCTV, KD, SAP, LAN)
 • WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH W ITAC WE WROCŁAWIU
  Inwestor: 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o.
  Zamawiający: M+W Central Europe Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Wykonanie projektów: budowlany, wykonawczy oraz dokumentacji powykonawczej
 • Modernizacja i dobudowa pól w istniejącej rozdzielnicy średniego napięcia
 • Wykonanie zasilania kablami SN
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy Sn
 • Dostawa i montaż transformatora 1000kVA wraz z połączeniem szynowym pomiędzy rozdzielnicą RGnN
 • Dostawa i montaż rozdzielnic i podrozdzielnic niskiego napięcia
 • Wykonanie tras kablowych
 • Wykonanie kompletnych przejść p-poż
 • Wykonanie kompletnego okablowania – wlz, instalacja siły oświetlenia, gniazd wtyczkowych oraz okablowanie oświetlenia
 • Wykonanie kompletnej instalacji oświetleniowej LED ( wraz z czujnikami obecności, natężenia oświetlenia, sterowaniem DALI) z oprawami awaryjnymi oraz ewakuacyjnymi
 • Dostawa i montaż osprzętu instalacji oświetleniowej
 • Dostawa i montaż gniazd i wypustów elektrycznych
 • Wykonanie kompletnej instalacji odgromowej, uziemiającej oraz wyrównawczej
 • Wykonanie instalacji LAN, kontroli dostępu KD, instalacji CCTV, instalacji SSP
 • Wykonanie kompletnych badań oraz prac kontrolno-pomiarowych
 • MODERNIZACJA FABRYKI ZOTT W OPOLU I RACIBORZU
  Inwestor: ZOTT Polska Sp. z o.o.
  Zamawiający: ZOTT Polska Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Instalacje elektryczne i teletechniczne
 • Linie kablowe SN i nN
 • Rozdzielnice obiektowe
 • Instalacja oświetleniowa
 • Instalacja siły i gniazd wtykowych
 • System sygnalizacji pożaru
 • Zasilanie instalacji technologicznych
 • Instalacja okablowania strukturalnego
 • FABRYKA NESTLÉ PURINA PETCARE W NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA
  Inwestor: NESTLE POLSKA S.A.
  Zamawiający: MCKB Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie instalacji uziemiającej, odgromowej oraz połączeń wyrównawczych
 • Gruntowna przebudowa sieci zewnętrznych wraz z obiektami i infrastrukturą w związku z rozbudową zakładu
 • OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OPOLU – SUSZARNIA OSADÓW
  Inwestor: WiK Opole
  Zamawiający: SENN Technologie Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Instalacje elektryczne i AKPiA
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz powykonawczej
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy SN
 • Montaż transformatorów i szynoprzewodów
 • Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych
 • Instalację siły i oświetlenia
 • Linie kablowe SN i nN
 • Kompletna instalacja AKPiA
 • Oprogramowanie PLC
 • Układy soft-start do sterowania zdalnego
 • Przygotowanie wizualizacji SCADA
 • REALIZACJE
  OCHRONA ŚRODOWISKA

  WYKONANIE INSTALACJI: ODPYLAJĄCEJ, ODSIARCZANIA I ODAZOTOWANIA SPALIN W PABIANICACH
  Inwestor: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
  Zamawiający: Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Pozwolenie środowiskowe, projekt budowlany, projekty technologiczne, projekty wykonawcze, niezbędne do realizacji przedsięwzięcia decyzje administracyjne
 • Prace budowlane, demontaż istniejącej infrastruktury, budowa instalacji
 • Dostawa instalacji odazotowania niekatalitycznego dla dwóch kotłów obejmującą metody pierwotne i wtórne redukcji tlenków azotu
 • Dostawa instalacji odsiarczania technologią półsuchą dla redukcji tlenków siarki i związków kwaśnych
 • Dostawa wysokowydajnych odpylaczy – dwóch filtrów workowych
 • Instalacje pomocnicze: instalacja sprężonego powietrza, zbiorniki magazynowe wapna i produktu poreakcyjnego, transport pneumatyczny produktu, ciągły monitoring spalin, wentylatory wyciągowe, wentylatory wspomagające, nowe kanały spalin,
 • Automatyka i sterowanie instalacją,
 • Zasilanie elektryczne z dostawą nowych transformatorów,
 • Rozruch i Próby Odbiorowe Instalacji Oczyszczania Spalin,
 • Szkolenie załogi Zamawiającego,
 • nstrukcja eksploatacji, DTR oraz instrukcje stanowiskowe
 • Usługi serwisowe Instalacji Oczyszczania Spalin w Okresie Gwarancji
 • ZABUDOWA KLAP SZCZELNYCH OBEJŚCIOWYCH DLA IOS BLOKÓW 1-4 W ELEKTROWNI OPOLE
  W roku 2019 rusza kolejny duży projekt jakim jest Zabudowa klap szczelnych obejściowych dla IOS bloków 1-4 Elektrowni Opole. Jest to wspaniała okazja by jeszcze bardziej zaznaczyć naszą obecność na Elektrowni tym razem podczas prac modernizacyjnych na “starych” blokach elektrowni.

  Ten potężny projekt przewidziany jest na lata 2019-2022 a związany jest z Dyrektywą Unii Europejskiej BAT – dotycząca Ochrony Środowiska.

  ZAKRES PRAC:

 • Demontaż istniejących klap kanałów spalin
 • Montaż nowych klap kanałów spalin
 • pokrycie kanałów spalin powłoką chemoodporną
 • Wykonanie nowej izolacji termicznej
 • Demontaż instalacji elektrycznych i automatyki związanych z zasilaniem i sterowaniem klapami oraz układów pomocniczych (powietrza uszczelniającego)
 • Wykonanie nowych instalacji elektrycznych i automatyki oraz pozostałych prac modernizacyjnych niezbędnych do uruchomienia nowych klap (dostawa nowego układu powietrza uszczelniającego i sterującego)
 • Wszelkie pozostałe prace konstrukcyjne i budowlane wymagane do przeprowadzenia prac montażowych i demontażowych
 • Rozruch
 • BUDOWA INSTALACJI ODSIARCZANIA SPALIN W PGE GIEK S.A.
  Budowa instalacji odsiarczania spalin w PGE GiEK S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Elektrownia Pomorzany wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórka budynku rozdzielni elektrycznej.

  Inwestor: ZEDO S.A.
  Zamawiający: Polimex Energetyka
  ZAKRES PRAC:

 • ułożenie kabli SN z rozdzielni OE do transformatorów 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
 • dostawa i montaż transformatorów o mocy 1,6 MVA – 2szt i 1 MVA -2szt
 • dostawa i montaż dwusekcyjnej rozdzielni nn BFA 3200A
 • montaż tras kablowych w budynku odsiarczania
 • montaż instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego w budynku odsiarczania
 • rozprowadzenie kabli zasilających i sterowniczych do urządzeń technologicznych w budynku odsiarczania
 • wykonanie instalacji ogrzewania urządzeń technologicznych oraz rurociągów na estakadzie
 • instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych budynku technologicznego
 • Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych estakady rozbudowa systemu ECONTROL
 • OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W OPOLU – SUSZARNIA OSADÓW
  Inwestor: WiK Opole
  Zamawiający: SENN Technologie Sp. z o.o.
  ZAKRES PRAC:

 • Instalacje elektryczne i AKPiA
 • Opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej oraz powykonawczej
 • Dostawa i montaż rozdzielnicy SN
 • Montaż transformatorów i szynoprzewodów
 • Instalację uziemienia i połączeń wyrównawczych
 • Instalację siły i oświetlenia
 • Linie kablowe SN i nN
 • Kompletna instalacja AKPiA
 • Oprogramowanie PLC
 • Układy soft-start do sterowania zdalnego
 • Przygotowanie wizualizacji SCADA
 • AKTUALNOŚCI

  Dzień bez Samochodu
  ⚡ 22 września odbył się Dzień bez Samochodu, który w tym roku przypadł na niedzielę, dlatego Elemont obchodził go odrobinę później.

  🤸‍♀️🏂🚴‍♀️🛴🚲🚃

  23 września, w poniedziałek, nasz zespół napędzany "energią w działaniu dla lepszego klimatu" podjął się wyzwania przemierzenia tras do pracy mierzących od 10 km do 490 km środkami lokomocji innymi niż samochód...

  🤸‍♀️🏂🚴‍♀️🛴🚲🚃

  Wykorzystaliśmy rowery, hulajnogi, rolki, pociągi oraz mięśnie własnych nóg ..💪

  Wszystkim pracownikom gratulujemy zapału, pomysłowości oraz świetnej kondycji!

  Kameleon Łazik - przygód ciąg dalszy
  ⚡ 🤖 Łazik Kameleon skonstruowany przez Studentów Politechniki Opolskiej wspieranych "energią w działaniu" zajął 5 miejsce na European Rover Challenge!

  Z zadaniami najlepiej poradził sobie zespół IMPULS z Politechniki Świętokrzyskiej - zwycięzcy zeszłorocznej edycji imprezy. Na drugim miejscu byli konstruktorzy z krakowskiego zespołu AGH Space Systems, a trzecie miejsce zajęli studenci Politechniki w Ostrawie działający w zespole RoverOva. Poniżej szczegółowe wyniki punktowe pierwszych pięciu drużyn:

  📎 IMPULS (Politechnika Świętokrzyska) - 493,5
  📎 AGH Space Systems (AGH) - 438
  📎 RoverOva (Politechnika w Ostrawie) - 335,5
  📎 SKA Robotics (Politechnika Warszawska) - 329
  📎 Kameleon (Politechnika Opolska) - 326,5

  Na rozdanie nagród przyjechał premier Mateusz Morawiecki, który wręczył statuetkę dla zwycięskiej drużyny.

  💪 Dla zainteresowanych więcej informacji:
  http://roverchallenge.eu/pl/2019/09/15/wyniki-erc-2019/

  #Elemont
  Forum Ciepłowników Polskich 2019
  Elemont ecOnstruction na XXIII Forum Ciepłowników Polskich 15-18 września w Hotelu Amber Baltic!

  Zapraszamy do spotkania z Elemont ecOnstruction!

  Umów spotkanie z naszymi przedstawicielami: elemont@elemont.pl!

  XXI Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW
  ⚡ JUŻ W NAJBLIŻSZY PONIEDZIAŁEK ⚡

  💚 „Serce polskiej energetyki bije w Bełchatowie”
  i...
  energia Elemont również działa w Bełchatowie!

  na

  📍 XXI Sympozjum ENERGETYKA BEŁCHATÓW
  📍 9-11 września 2019
  📍 w Hotelu Sport!

  ⚡ Zapraszamy do spotkania z Elemont!

  📧 Umów spotkanie z naszymi przedstawicielami: elemont@elemont.pl!
  NOWY DZIAŁ W ELEMONT
  Co nowego robimy?

  ⚡️ W oddziale wrocławskim firmy Elemont
  prężnie rozwija się dział
  Infrastruktury Drogowej i Serwisu
  poszerzając wachlarz ofertowy Elemont o kolejną usługę!
  W kompleksowych usługach nowego działu znajdują się:
  realizacja inwestycji drogowych w zakresie robót elektrycznych
  projektowanie sieci kablowych elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia
  budowa, eksploatacja, serwis oświetlenia przemysłowego, drogowego, iluminacji obiektów architektonicznych, placów, mostów oraz parków
  budowa, eksploatacja, serwis urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
  poprawa efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych
  realizacja projektów związanych z wykonaniem i wdrożeniem organizacji ruchu drogowego
  LINKEDIN + FACEBOOK
  Dołącz do Energii Elemont

  Drodzy Czytelnicy,

  Elemont działa w kilkunastu lokalizacjach Polski oraz na Facebooku i LinkedIn!
  Dowiedz się, co nowego w branży, kto z nami pracuje, gdzie działamy, kogo szukamy, co dzieje się w biurze, co dzieje się na budowach, gdzie możesz nas spotkać, co robimy, jak żyjemy, gdzie wypoczywamy, jakie hobby ostatnio nas pochłonęło, co czytamy, jak zasilamy nasze i Twoje pomysły!


  Zapraszamy do lajkowania i do kontaktu!
  KIERMASZ KSIĄŻKI
  Nowa "tradycja" firmowa!

  Rozpoczął się sezon urlopowy i mamy więcej czasu nie tylko na bieganie, jazdę na rowerze i wspinanie się po górach! (jak to zwykle bywa z roznoszącą nas energią elemontu…)
  Inżynierowie Elemont na wzór starożytnych hołdują idei kalokagathii, czyli… (?)

  Czytamy! Dużo i energetycznie.

  Z tego powodu 12 lipca w oddziale wrocławskim debiutował Kiermasz Książki! Nasze prywatne biblioteczki oraz biblioteczki zaprzyjaźnionych placówek zostały zasilone na całe wakacje.
  Kolejna edycja Kiermaszu Książki w Opolu – w czwartek!
  CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ
  Wyróżnienie za rok 2018 przyznane Elemont

  CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ
  Bisnode Certyfikat Wiarygodności Biznesowej to prestiżowe wyróżnienie, które jest nadawane firmom o najwyższej i wysokiej ocenie stabilności wystawianej według danych Bisnode Polska. Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy. Tylko 1% firm na rynku znajduje się w elitarnym gronie wyróżnionych – w tym Elemont!
  ELEMONT SHOWTRUCK
  Spotkanie ze studentami Politechniki Opolskiej

  ⚡ Nic tak nie dodaje energii do działania jak spotkanie ze studentami Politechniki Opolskiej zainteresowanymi najnowocześniejszymi rozwiązaniami z obszaru automatyki!

  Tym razem, przy współpracy z Endress+Hauser, mieliśmy okazję pokazać studentom Politechniki Opolskiej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wystawę showtruck i porozmawiać o praktycznych aspektach automatyki przemysłowej.

  Na zwiedzających wystawę studentów czekał doradca techniczny oraz specjaliści w zakresie pomiaru przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury i analizy fizykochemicznej, z którymi można było przedyskutować zagadnienia dotyczące aplikacji pomiarowych.

  Rafał Tarnogrodzki i Jakub Kwiatkowski, reprezentujący nasz dział AKPiA, z zaangażowaniem odpowiadali na pytania studentów, opowiadali o wyzwaniach stojących przed osobami wiążącymi swoją przyszłość z automatyką i zachęcali ich do odważnego testowania prezentowanych modeli sprzętu. Rafał Tarnogrodzki również przeprowadził wykład pt. „Automatyka przemysłowa w praktyce”, realizowany w ramach Akademii Rozwoju Przedsiębiorczości.

  ⚙️ Podczas spotkania znalazła się także przestrzeń do rozmów o budowaniu swojej kariery zawodowej razem z naszą firmą – dzięki programom praktyk absolwenckich i pracy w Elemont Sp z o.o.

  #ZasilElemont
  NA MECIE BIEGU FIRMOWEGO 2019
  Kto był najszybszym Pędzącym Amperem?

  ⚡️ Pędzące Ampery Elemontu niemal niezauważone dobiegły do mety, po drodze dzieląc się energią z innymi zawodnikami! Dziękujemy Wam Drogie Pędzące Ampery!

  Tak jak obiecaliśmy w piątek, dziś przedstawiamy trzy najszybciej Pędzące Ampery:
  Andrzej Mendel
  Andrzej Ignaszewski
  Marek Chrapkiewicz
  ——————————–
  Dziękujemy również Fundacji Everest!
  W tym roku biegliśmy dla: Podopieczni Bieg Firmowy

  #EnergiaWDziałaniu! #BiegFirmowy
  PĘDZĄCE AMPERY ZNOWU W AKCJI
  18 maja Bieg Firmowy we Wrocławiu

  ⚡️ Pędzące Ampery Elemontu jutro mkną w Biegu Firmowym 2019 w turze II!

  Strzeżcie się.
  LUB
  Kibicujcie:
  Łukaszowi, Patrycji, Przemysławowi, Krzysztofowi i Katarzynie,
  Michałowi, Pawłowi, Piotrowi, Pawłowi i Andrzejowi
  Marcinowi, Andrzejowi, Pawłowi, Markowi i Sławomirowi !

  Niebawem poinformujemy, kto tym razem okazał się najszybszym Pędzącym Amperem Elemontu !

  #EnergiaWDziałaniu! #BiegFirmowy
  GALA DIAMENTY FORBESA
  Obsypani Diamentami w Katowicach

  Druga gala „Diamenty Forbesa” za nami!

  Nagrodę za zajęcie I miejsca w województwie opolskim w imieniu firmy Elemont odebrał Wojciech Wałach, dyrektor handlowy działu Ochrony Środowiska ecOnstruction!

  ⚡️ Jeszcze raz dziękujemy całemu zespołowi i grupowej „energii w działaniu”!

  ⚡️ Z tej okazji również przypominamy artykuł umieszczony na stronie forbes.pl:
  https://www.forbes.pl/diamenty/wizytowki/2019/elemont-wykonawca-kompletny?fbclid=IwAR1Xof0VZoOE585WBoaBmnTLXBpj3sNx0LLb6Fmt60DQVi-oJj3ONTuG1yk
  ELEMONT ECONSTRUCTION NA WIOSENNYM SPOTKANIU Z CIEPŁOWNIKAMI
  Odwiedź nas w Zakopanym!

  Elemont ecOnstruction na XXVI Sympozjum „Wiosenne Spotkanie Ciepłowników”
  24-26 kwietnia, Zakopane, Hotel Nosalowy Dwór

  ⚡️ Zapraszamy na nasze malownicze stanowisko zlokalizowane na tarasie hotelu!

  Porozmawiamy między innymi na tematy związane z:
  instalacjami oczyszczania spalin, ścieków
  technologiami ochrony środowiska dla energetyki komunalnej i przemysłowej,
  rozwiązaniach podnoszących efektywność energetyczną!

  Zapowiedź konferencji:
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1nxJI8U5OIo
  ŻYCZENIAMI ZASILAMY W ENERGIĘ DO DZIAŁANIA!
  Wszystkim pracownikom, klientom, kontrahentom, znajomym Elemontu, kolegom królika i zająca...

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  ELEKTROMONTER (OPOLE I MIEJSCA REALIZOWANYCH BUDÓW)
  zobacz
  SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA – BRANŻA ELEKTRYCZNA LUB TELETECHNICZNA (WROCŁAW LUB OPOLE)
  zobacz
  ELEKTROMONTER/BRYGADZISTA (WROCŁAW I TEREN WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO)
  zobacz
  INŻYNIER BUDOWY (CAŁA POLSKA)
  zobacz
  KIEROWNIK PROJEKTU (CAŁA POLSKA)
  zobacz
  KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH (CAŁA POLSKA)
  zobacz
  MŁODSZY INŻYNIER
  zobacz
  BRYGADZISTA – ELEKTROMONTER: (OPOLSKIE)
  zobacz
  SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA (OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE)
  zobacz
  KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH (DOLNOŚLĄSKIE)
  zobacz

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  MIKOŁAJKI W TECHNIKUM ELEKTRYCZNYM
  zobacz
  LEKCJA 5 PRZEWODNIK ELEKTRYZUJĄCA NAUKA
  zobacz
  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI
  zobacz
  ZIMOWA WYPRAWA ELEMONT W TATRY WYSOKIE
  zobacz
  ELEMONT – ZŁOTY SPONSOR KONKURSU MISS OPOLSZCZYZNY
  zobacz
  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
  zobacz

  KONTAKT

  Elemont Sp. z o.o.
  NIP: 7540136882
  TEL: +48 77 543 23 95
  E-mail: elemont@elemont.pl

  Siedziba Opole
  ul. Dobrzeńska 72b
  45-920 Opole

  Oddział Wrocław
  ul. Kwiatkowskiego 4
  52-407 Wrocław

  Oddział Katowice
  ul. Żeliwna 43
  40-852 Katowice
  NAPISZ DO NAS
  Elemont Sp. z o.o.
  Tel: +48 77 543 23 95
  E-mail: elemont@elemont.pl

  Wiadomość została wysłana

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  ELEKTROMONTER (OPOLE I MIEJSCA REALIZOWANYCH BUDÓW)
  OPIS STANOWISKA
  montaż, obsługa, konserwacja oraz remonty urządzeń i instalacji elektroenergetycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami BHP, DTR oraz poleceniami przełożonych, wg posiadanych kwalifikacji (Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E)
  dbałość o jakość, terminowość i poprawność realizowanych zadań
  współpraca z Brygadzistą, Kierownikiem Robót
  OFERUJEMY
  stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  rozbudowany system premiowy
  niezbędne narzędzia pracy
  wsparcie w okresie wyjazdu służbowego
  możliwość szkoleń i rozwoju w strukturach firmy
  szansę zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, pracę w różnorodnych projektach
  prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie grupowe
  przyjazną atmosferę pracy
  WYMAGANIA
  wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o specjalności elektryka
  świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E min. do 1 kV
  zdolność do pracy na wysokości
  odpowiedzialność, sumienność, rzetelność
  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
  gotowość do pracy na terenie całej Polski

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA – BRANŻA ELEKTRYCZNA LUB TELETECHNICZNA (WROCŁAW LUB OPOLE)
  OPIS STANOWISKA
  kompleksowe opracowanie przydzielonej oferty techniczno-handlowej w zakresie instalacji elektrycznych
  dbanie o konkurencyjność szacowanych kosztów
  analiza specyfikacji, wymagań i dokumentacji technicznych
  współpraca z zespołem projektowym w celu zastosowania optymalnych rozwiązań
  aktywny udział w spotkaniach z klientami
  poszukiwanie nowych partnerów biznesowych i utrzymywanie relacji z obecnymi partnerami
  OFERUJEMY
  stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  niezbędne narzędzia pracy
  atrakcyjne wynagrodzenie (i system premiowy)
  możliwość rozwoju oraz zdobywania wiedzy w dynamicznie rozwijającej się firmie
  prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie grupowe
  przyjazną atmosferę pracy
  WYMAGANIA
  wykształcenie kierunkowe (średnie lub wyższe techniczne)
  min. roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
  doświadczenie w samodzielnym przygotowaniu kosztorysów
  umiejętność czytania specyfikacji i dokumentacji technicznych
  znajomość oprogramowania AutoCAD i Norma
  umiejętność dobrej organizacji czasu pracy, odpowiedzialność
  zaangażowanie i chęć do podejmowania inicjatyw
  Dodatkowymi atutami będą:
  znajomość zasad obowiązujących w przetargach niepublicznych i publicznych
  komunikatywna znajomość języka angielskiego

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  ELEKTROMONTER/BRYGADZISTA (WROCŁAW I TEREN WOJ. DOLNOŚLĄSKIEGO)
  OPIS STANOWISKA
  prace związane z konserwacją, utrzymaniem i budową energetycznej infrastruktury drogowej (w tym linie elektroenergetyczne napowietrzne i kablowe)
  naprawy kabli, wykonywanie pomiarów elektrycznych, wymiana źródeł światła, naprawa opraw oświetleniowych, wymiana słupów po kolizjach, naprawa i montaż rozdzielni
  OFERUJEMY
  stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  atrakcyjne wynagrodzenie
  niezbędne narzędzia pracy
  szkolenia (SEP, PPN, uprawnienia UDT – podnośniki ,HDS, koparki)
  prywatną opiekę medyczną oraz ubezpieczenie grupowe
  przyjazną atmosferę pracy
  WYMAGANIA
  wykształcenie min. zawodowe
  znajomość podstaw elektryki (uprawnienia SEP do 1kV możliwe do zdobycia u pracodawcy)
  brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m (prace wykonywane z podnośnika koszowego)
  posiadanie czynnego prawa jazdy kat. B
  zaangażowanie, rzetelność, uczciwość

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  INŻYNIER BUDOWY (CAŁA POLSKA)
  OPIS STANOWISKA
  Ścisła współpraca z Kierownikiem Robót Elektrycznych w zakresie:
  nadzoru nad powierzonym kontraktem,
  organizacji i kontroli realizacji robót,
  nadzoru nad pracownikami,
  zgodności, jakości i terminowości wykonania robót,
  kontroli i rozliczania podwykonawców,
  odbiorów wykonywanych robót,
  zapewnienia przestrzegania przepisów BHP,
  prowadzenia dokumentacji robót,
  bieżące raportowanie danych dotyczących realizacji
  OFERUJEMY
  Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  Umowę o pracę lub współpracę
  Atrakcyjne wynagrodzenie (w tym wsparcie w okresie wyjazdów służbowych)
  System premii i nagród
  Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe
  Dużą samodzielność w działaniu
  Możliwości rozwoju zawodowego i awansu w strukturze firmy
  WYMAGANIA
  wykształcenie wyższe kierunkowe; elektryka, elektrotechnika lub pokrewne umożliwiające zdobycie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  posiadanie świadectw kwalifikacji E i D
  mile widziane doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami elektrycznymi
  mile widziane doświadczenie w realizacji projektów w przemyśle i energetyce tj. budowa fabryk, zakładów produkcyjnych, stacji transformatorowych typu PZ/GPZ, instalacji elektroenergetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach, instalacji SN
  praktyczna znajomość programu AutoCAD, MS. Project
  umiejętność i łatwość podejmowania decyzji
  umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu i wielowątkowych zadań
  prawo jazdy kat. B
  gotowość do wyjazdów służbowych związanych z budowami realizowanymi przez spółkę

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  KIEROWNIK PROJEKTU (CAŁA POLSKA)
  OPIS STANOWISKA
  Nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie:
  realizacji założonego budżetu, terminowości i jakości prac
  utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego
  nadzór nad sporządzaniem i przechowywaniem dokumentów budowy
  kierowania (przy współpracy z Kierownikiem/Inżynierem Budowy) organizacją prac na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
  zamówień materiałów (poprzez współpracę z działem zamówień)
  kontraktacji podwykonawców (poprzez współpracę z działem zamówień)
  organizacją montażu instalacji elektrycznych przemysłowych (przy współpracy z Kierownikiem/Inżynierem Budowy)
  podległymi pracownikami (przy współpracy z Kierownikiem/Inżynierem Budowy)
  nadzór nad wykonywaniem dokumentacji powykonawczej
  nadzór nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie (poprzez współpracę ze służbami BHP)
  współpraca z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu
  OFERUJEMY
  stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  umowę o pracę lub współpracę
  atrakcyjne wynagrodzenie (w tym wsparcie w okresie wyjazdów służbowych)
  system premii i nagród
  prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe
  dużą samodzielność w działaniu
  możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń, dofinansowanie nauki
  WYMAGANIA
  wykształcenie wyższe kierunkowe (elektryka, elektrotechnika lub pokrewne)
  doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi, doświadczenie w realizacji projektów w przemyśle i energetyce tj. budowa fabryk, zakładów produkcyjnych, stacji transformatorowych typu PZ/GPZ, instalacji elektroenergetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach, instalacji SN
  doświadczenie w zarządzaniu dużymi kontraktami w branży budowlanej, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rozwiązywaniu problemów
  znajomość prawa budowlanego, wiedza techniczna z zakresu instalacji elektro-energetycznych, koordynowania i planowania działań
  gotowość do pracy na terenie Polski - miejsca budów prowadzonych przez spółkę
  znajomość języka angielskiego (atut)
  obsługa komputera: MS Office, Autocad, MS. Project, Norma
  prawo jazdy B
  samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy;

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH (CAŁA POLSKA)
  OPIS STANOWISKA
  Nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie:
  realizacji założonego budżetu, terminowości i jakości prac
  nadzór nad procesem wykonania instalacji elektrycznych
  utrzymywania bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru inwestorskiego
  sporządzania i przechowywania dokumentów budowy
  kierowania pracami na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
  zamówień materiałów (poprzez współpracę z działem zamówień)
  koordynowania prac podległych pracowników
  koordynowania prac brygad montażowych oraz podwykonawców
  kontroli nad wykonywaniem dokumentacji powykonawczej
  kontroli nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie współpracy z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu
  OFERUJEMY
  Stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  Umowę o pracę lub współpracę
  Atrakcyjne wynagrodzenie (w tym wsparcie w okresie wyjazdów służbowych)
  System premii i nagród
  Prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe
  Możliwości rozwoju zawodowego i awansu w strukturze firmy
  Dużą samodzielność w działaniu
  WYMAGANIA
  ukończone studia wyższe inżynierskie
  uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych
  doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami na stanowisku Kierownika Robót Elektrycznych
  praktyczna wiedza w obszarze technicznych warunków realizacji robót w zakresie niezbędnym do organizacji oraz nadzoru nad procesem realizacji inwestycji
  znajomość prawa budowlanego
  gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski
  samodzielność, komunikatywność, otwartość, inicjatywa, dobra organizacja pracy

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  MŁODSZY INŻYNIER
  OPIS STANOWISKA
  Idealnego kandydata/ kandydatkę cechuje:
  gotowość do pracy na terenie Polski – miejsca budów prowadzonych przez Spółkę
  wykształcenie wyższe kierunkowe (elektryka, elektrotechnika, automatyka i robotyka, pokrewne)
  dyspozycyjność min. 20 godzin w tygodniu ( poniedziałek – piątek)
  chęć poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności
  pracowitość i samodzielność
  umiejętność pracy w grupie
  znajomości języka angielskiego (atut)
  OFERUJEMY
  stabilne zatrudnienie w nowocześnie zarządzanym przedsiębiorstwie
  przejrzystą ścieżkę awansu i podnoszenia kwalifikacji
  wdrożenie na stanowisku w oddziale firmy w Opolu lub Wrocławiu
  wsparcie i niezbędne szkolenia podczas trwania zatrudnienia
  konkurencyjne wynagrodzenie i benefity
  dofinansowanie uzyskania uprawnień
  przyjazną atmosferę pracy
  WYMAGANIA
  Zadania:
  wsparcie kierownika robót i kierownika projektu w realizacji zadań
  uczestnictwo w radach budowy
  zapoznanie się z dokumentacją techniczną projektu
  uczestnictwo w realizacji projektu
  stałe doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy
  aktywne uczestnictwo w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  BRYGADZISTA – ELEKTROMONTER: (OPOLSKIE)
  OPIS STANOWISKA
  Realizowanie zadań powierzonych przez Kierownika Robót Elektrycznych
  Planowanie, organizację i bezpośredni nadzór na budowie prac podległej brygady
  Montaż, obsługę, konserwację oraz remonty urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w zakresie wg. posiadanych kwalifikacji (Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E), zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami BHP, DTR
  Prowadzenie bieżących instruktaży stanowiskowych
  Przygotowanie i zabezpieczenie miejsca pracy dla podległej brygady
  OFERUJEMY
  Stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
  Atrakcyjne wynagrodzenie
  System premii i nagród
  Możliwości rozwoju zawodowego poprzez udział w różnorodnych formach szkoleń, dofinansowanie nauki
  Prywatną opiekę medyczną
  WYMAGANIA
  Wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne o specjalności elektryka
  Świadectwo kwalifikacyjne E lub D+E min. do 1 kV
  Zdolność do pracy na wysokości
  Mile widziane doświadczenie w firmie elektrycznej
  Odpowiedzialność, sumienność, rzetelność

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  SPECJALISTA DS. OFERTOWANIA (OPOLSKIE, DOLNOŚLĄSKIE)
  OPIS STANOWISKA
  Kompleksowe przygotowania przydzielonej oferty handlowej
  Przygotowanie kompleksowych wycen projektów
  Dbanie o konkurencyjność szacowanych kosztów
  Współpraca z zespołem projektowym w celu zastosowania optymalnych rozwiązań
  Udział w spotkaniach technicznych z klientami
  Utrzymywanie relacji z dotychczasowymi klientami firmy
  OFERUJEMY
  Stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznej firmie, posiadającej ugruntowaną pozycję rynkową
  Pracę w prężnie rozwijającej się firmie
  Pracę pełną wyzwań i możliwości rozwoju
  Atrakcyjne warunki zatrudnienia
  WYMAGANIA
  Wykształcenie wyższe techniczne związane z branżą elektryczną
  Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min.2 lata
  Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
  Znajomość zasad obowiązujących w przetargach niepublicznych i publicznych
  Umiejętność czytania specyfikacji i dokumentacji technicznych klienta
  Znajomość oprogramowania AutoCAD i Norma
  Komunikatywna znajomość języka angielskiego
  Umiejętność pracy w zespole
  Zaangażowanie i entuzjazm do pracy
  Zdolność do podejmowania inicjatyw

  KARIERA

  Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą. Stale poszukujemy nowych pracowników – osób ambitnych, kreatywnych, otwartych na zmiany, wytrwale dążących do realizacji celów, zmotywowanych i efektywnych. Dokładamy starań, by zapewnić im stabilną pracę, stwarzać możliwości rozwoju i podejmowania interesujących wyzwań zawodowych

  Naszym pracownikom gwarantujemy:

  - Pracę u lidera swojej branży
  - Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia,
  - Ambitne zadania, możliwość udziału w projektach o znaczeniu ogólnofirmowym,
  - Możliwość nieustannego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  - Otwartą ścieżkę kariery i szansę na awans w ramach struktur firmowych.
  KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH (DOLNOŚLĄSKIE)
  OPIS STANOWISKA
  Nadzór nad powierzonym kontraktem w zakresie:
  realizacji założonego budżetu, terminowości i jakości prac
  utrzymywanie bieżącego kontaktu z wyznaczonymi służbami inwestora oraz nadzoru autorskiego
  sporządzanie i przechowywanie dokumentów budowy
  kierowania pracami na etapie przygotowania, realizacji, uruchamiania i odbioru inwestycji
  zamówień materiałów (poprzez współpracę z działem zamówień)
  kontraktacji podwykonawców (poprzez współpracę z działem zamówień)
  montażu instalacji elektrycznych przemysłowych
  podległych pracowników
  koordynacja prac brygad montażowych oraz podwykonawców
  nadzór nad rozruchami i pomiarami instalacji
  nadzór nad wykonywaniem dokumentacji powykonawczej
  nadzór nad procedurami BHP i ISO w powierzonym zakresie
  współpraca z przełożonymi na wszystkich etapach realizacji kontraktu
  OFERUJEMY
  pracę w kreatywnym i dynamicznym zespole
  umowę o pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku
  interesujące wyzwania zawodowe w dynamicznie rozwijającej się firmie
  niezbędne narzędzia pracy
  WYMAGANIA
  Wykształcenie Wyższe- kierunkowe (elektryka, elektrotechnika lub pokrewne)
  Doświadczenie:
  min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu robotami elektrycznymi
  o min 5 lat doświadczenia w realizacji projektów w przemyśle i energetyce tj. budowa fabryk, zakładów produkcyjnych, stacji transformatorowych typu PZ/GPZ, instalacji elektroenergetycznych w elektrowniach i elektrociepłowniach, instalacji SN
  znajomość prawa budowlanego
  wiedza techniczna z zakresu instalacji elektro- energetycznych, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązywania problemów, koordynowania i planowania działań -KONIECZNA
  uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  uprawnienia SEP E i D
  gotowość do pracy w delegacji na terenie Polski

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  MIKOŁAJKI W TECHNIKUM ELEKTRYCZNYM

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  LEKCJA 5 PRZEWODNIK ELEKTRYZUJĄCA NAUKA

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  ZIMOWA WYPRAWA ELEMONT W TATRY WYSOKIE
  Elemont to miejsce doskonałe dla osób ambitnych, którzy lubią stawiać sobie wyzwania i umieją konsekwentnie dążyć do wyznaczonego celu. Przedstawiamy Pawła i Damiana, naszych Kierowników którzy poza pracą realizują swoje równie ambitne cele osobiste. Tym razem Panowie postawili sobie za wyzwanie – zdobyć najwyższy szczyt Orlej Perci w zimie. Sprawnie zorganizowali wyprawę. Priorytetem, jak we wszystkich działaniach podejmowanych przez pracowników firmy Elemont było osiągnięcie założonego celu przy zachowaniu bezpieczeństwa jego realizacji. Sponsorem wyprawy została firma Elemont, która chętnie wspiera ciekawe pomysły, integrację i rozwój pracowników, na wielu poziomach. Efekt? Ogromna satysfakcja i radość, dodatkowy bonus – aura pogoda na szczycie okazała się fantastyczna, trudy wspinaczki poszły w zapomnienie, a my możemy obejrzeć zdjęcia ukazujące panoramę Tatr ze szczytu jednej z najpiękniejszych gór w Polsce.

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  ELEMONT – ZŁOTY SPONSOR KONKURSU MISS OPOLSZCZYZNY
  Już po raz kolejny Elemont został oficjalnym sponsorem konkursu Miss Opolszczyzny, to w nim zostaną wyłonione reprezentantki opolszczyzny do tytułu Miss Polski. Konkurs jest organizowany już od ponad 25 lat i jest uznawany za jedną z najbardziej prestiżowych imprez w kraju. W zeszłym roku finalistki konkursu Miss Opolszczyzny, a w szczególności Kamila Świerc – Miss Polski 2017, chętnie zaangażowały się w nasze projekty społeczne i bardzo skutecznie wsparły działania mające na celu rozwój edukacji zawodowej.

  CSR

  Firma ELEMONT Sp. z o.o. jest firmą, która w sposób aktywny angażuje się społecznie. Priorytetem w naszej strategii CSR jest edukacja.

  Innym ważnym obszarem działań społecznych jest wspieranie finansowe Opolskiej Ligii Robotów. W ramach Ligii organizowane są zawody, polegające na zbudowaniu z zestawu klocków LEGO robota oraz odpowiednim jego zaprogramowaniu. Głównym celem konkursu jest promowanie robotyki oraz popularyzacja nauk ścisłych.
  POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY
  5 kwietnia 2016 r zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy firmą a Zespołem Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu, podpisane przez dyrektora Dariusza Dobrowolskiego i Prezes Zarządu Tomasza Sadowskiego. Zaowocowało to objęciem patronatu nad wszystkimi klasami w zawodzie technik elektryk i elektryk.


  Zaowocowało to objęciem patronatem we wszystkich klasach w zawodzie technik elektryk i elektryk.
  Ustalone ramy współpracy dotyczą m.in.: organizowania staży, praktyk zawodowych oraz zajęć praktycznych dla uczniów branży elektrycznej, dzięki którym zdobędą niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Ponadto nasza firma oferuje nabycie doświadczenia w innych działach takich jaki: Ofertowanie, Zakupy lub Projektowanie.
  Dodatkowo umożliwiamy obserwowanie działań związanych z realizacją zleconych projektów poprzez organizowanie wizyt tematycznych uczniów i nauczycieli na terenie naszego zakładu.
  Szansą rozwoju są również zajęcia oraz specjalistyczne kursy z branży elektrycznej zwiększające szanse uczniów na zatrudnienie.
  Współpraca przewiduje także współorganizowanie szkoleń, kursów, staży i praktyk zawodowych dla nauczycieli w zakresie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych w obszarze branży elektrycznej.
  Mając na uwadze jak ważne dla efektywnej nauki jest dobre wyposażenie, nasza firma zobowiązała się doposażyć szkołę w sprzęt i pomoce naukowe niezbędne dla ośrodka egzami