W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Elemont Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Pani/Pana danych osobowych. Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę:

  1. Administratorem danych osobowych jest Elemont Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu pod adresem ul. Dobrzeńska 72b, 45-920 Opole
  2. Elemont Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane pytanie dotyczące: przedstawienia oferty, zawarcia i realizacji umowy, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, realizacji płatności, a także pracy; staży i praktyk; odpowiedzialności biznesu; informacji dla mediów i innego zakresu określonego w treści zapytania.
  3. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych odbywać się będzie na podstawie zgody, (art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.
  5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza obowiązujące przepisy ochrony danych osobowych.
  6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
  8. Informacje na temat trybu zgłaszania wszelkich wniosków, zapytań i zgłoszeń dt. danych osobowych można uzyskać na stronie Klauzula Poufności.
Przejdź na stronę główną